Starość mniej optymistycznie.

    Tym razem trochę inny wiersz o starości. Pomimo naszego optymizmu, który staramy się pielęgnować, często dni i noce są ponure,ciężkie. Chciałoby się, by ta nasza późna jesień życia miała radosne kolory, lecz niestety tak nie jest.   STAROŚĆ! Sto lat życzymy niby w dobrej wierze, lecz czy naprawdę szczerze? Jeśli bliskich kochamy jak […]