Skip to main content

„Oda do starości… (2)

„Oda do starości… (2)

  „Do­pie­ro człe­ku twój wiek doj­rza­ły Od­sła­nia ży­cia urok wspa­nia­ły, Gdy łyk po­wie­trza z wy­sił­kiem ła­piesz, Rwie cię w ko­la­nach, na scho­dach sa­piesz, Ser­ce jak głu­pie szyb­ko ci bije, Lecz w każ­dej chwi­li czu­jesz, że ŻYJESZ!” Nasza starość podobnie jak inne etapy życia ma wiele odcieni, uroków i smaków. Nie zawsze jest tak wspaniałą,że chce […]