oporów1

           Oto przykład miejscowości, mniej znanej ,lecz jakże ciekawej i wartej odwiedzenia.


          O
porów k. Kutna- Położony wśród płaskich pól jest znany od 1357 r. Od XV do XVIII w. miał prawa miejskie – dziś jest niewielką wioską gminną, a o jego chlubnej przeszłości przypominają tylko zachowane cenne zabytki.
Przed 1424 r. uzyskał prawa miejskie, które utracił w końcu XVIII w.

          W parku na wysepce wznosi się gotycki zameczek przypominający filmową makietę .Budowany w latach 1434–1449 przez prymasa Władysława Oporowskiego, należy do najlepiej zachowanych rezydencji rycerskich w Polsce. 

          Zabudowa skupiona jest wokół czworobocznego dziedzińca .Składa się z domu mieszkalnego, wieży, baszty z kaplicą, połączonych murem obronnym. . 
Gruntowne prace konserwatorskie wykonane w latach 1962-1965 usunęły część przebudowy z XIX w. i wcześniejsze przeróbki, przywracając pierwotną sylwetkę dachów i ganek komunikacyjny domu mieszkalnego.
Spod tynków odsłonięto gotyckie portale i okna oraz drewniane, polichromowane stropy.

          Zamek otacza krajobrazowy park założony w 1. poł. XIX w., w którym czytelne jest wcześniejsze założenie XVII -wiecznego ogrodu.
Zamek od 1949 r. mieści muzeum z ekspozycją wnętrz dworskich. Zbiory zawierają dzieła sztuki z różnych epok, od XVI do pocz. XX. – obrazy, rzeźby, wyroby rzemiosła artystycznego.Pochodzą one z przekazów, darów i zakupów.
Nieliczne tylko eksponaty związane są z historią zamku.
Należą do nich portrety rodziny Sołłohubów z XVIII w., lustra z żardinierami z pocz. XIX w., pistolety pojedynkowe z XVIII i XIX w. oraz naczynia fajansowe angielskie z Shelton XIX w. 

Oto kilka fotek