Batalha- to tutaj rzed laty rozegrała się najważniejsza bitwa Portugalii. Obecnie jest to nieduże miasto,które powstało wraz z klasztorem, który w 1388 roku został oddany dominikanom.
Batalha oznacza zwycięstwo i dotyczy ono uczczenia zwycięstwa korony nad najeźdźcą w bitwie pod Aljubarrotą w 1385 roku.
Sam pomysł był wynikiem dotrzymania ślubu złożonego przez króla João I Matce Boskiej w czasie doniosłego konfliktu.
Budowa kompleksu trwała ponad 100 lat. Dominikanie zachowali kompleks aż do likwidacji zakonów religijnych w roku 1834.

            Kompleks stał się symbolem nowej epoki w historii kraju i uważany jest za wzorcowy przykład połączenia angielskiego gotyku z elementami rodzinnego stylu manuelińskiego.
Nie wszystkie budynki Klasztoru zachowały  się do dzisiaj.
W czasie wojen napoleońskich spłonęły dormitoria i biblioteka. Nigdy ich nie odbudowano.
Nie zachował się także tzw. Stary kościół, który służył mnichom za schronienie w czasie budowy klasztoru.

Ta perełka architektoniczna została wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO w 1983 roku.

Możemy podziwiać tutaj :
Kościół z trójnawową bazyliką i transeptem,
Kaplicę fundatora,
Króżganki królewskie,
Kapitularz z grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie wciąż stoi warta honorowa,
Stary reflektarz,
Krużganek Alfonsa V i Niedokończone Kaplice, które są niesamowite. Zwane są również Panteonem Edwarda I.
To monumentalna rotunda, która miała być miejscem pochówku władców.
Ostatecznie z nieznanych przyczyn porzucono jej dokończenie i do dziś wystawione jest miejsce są na działanie wiatru i deszczu.
            W trakcie naszego zwiedzania mieliśmy możliwość  wysłuchania w kościele kilku pieśni studenckiego chóru,  co sprawiło,że zwiedzanie nabrało innego klimatu.