Czy starość oznacza koniec i jest passe?

                                     Starzejemy się cicho, niezauważalnie. Czas sobie dzień za dniem, rok za rokiem spokojnie płynie i tak niezauważalnie z godziny na godzinę  stajemy się coraz starsi. Przez wiele lat w ogóle tego nie czujemy, nie myślimy o tym, […]