Skip to main content

Portugalia-Batalha i niedokończone kapli

Portugalia-Batalha i niedokończone kaplice

Batalha- to tutaj rzed laty rozegrała się najważniejsza bitwa Portugalii. Obecnie jest to nieduże miasto,które powstało wraz z klasztorem, który w 1388 roku został oddany dominikanom. Batalha oznacza zwycięstwo i dotyczy ono uczczenia zwycięstwa korony nad najeźdźcą w bitwie pod Aljubarrotą w 1385 roku. Sam pomysł był wynikiem dotrzymania ślubu złożonego przez króla João I Matce […]

„Oda do starości… (2)

„Oda do starości… (2)

  „Do­pie­ro człe­ku twój wiek doj­rza­ły Od­sła­nia ży­cia urok wspa­nia­ły, Gdy łyk po­wie­trza z wy­sił­kiem ła­piesz, Rwie cię w ko­la­nach, na scho­dach sa­piesz, Ser­ce jak głu­pie szyb­ko ci bije, Lecz w każ­dej chwi­li czu­jesz, że ŻYJESZ!” Nasza starość podobnie jak inne etapy życia ma wiele odcieni, uroków i smaków. Nie zawsze jest tak wspaniałą,że chce […]

Chełm.Kopalnia kredy.

Chełm.Kopalnia kredy.

                     Chełm położony na wschodnim krańcu Polski – 50 kilometrów od granicy z Białorusią i 25 kilometrów od granicy z Ukrainą, wyróżnia się na tle innych bogatą i różnorodną kulturą oraz historią, którą budowali Polacy, Rusini i Żydzi. Centrum miasta, to podłużny rynek, który otaczają XIX […]