Śmierć-zaskoczenie,szok.

                         Śmierć Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska pokazała jak bardzo jesteśmy wrażliwi. Cały kraj zjednoczył się w jednym wielkim apelu przeciwko nienawiści i przemocy. Szczególna sytuacja i wyjątkowa solidarność. I właśnie wydarzenia ostatniego tygodnia sprowokowały mnie do napisania tego teksu.                 […]