Temat starości wciąż jest tematem niepopularnym.
A ja chciałabym, by o tym etapie życia mówić tak samo jak o innych.
Wiem, ktoś może powiedzieć: „Jest portal dla seniorów i wypisuj sobie tam na temat starości co chcesz” . Jednak z przekorą odpowiem, że owszem, że wiem i właśnie z tego, to powodu pisać na temat starości chcę właśnie tutaj.

            Pragnę, by tematy dotyczące osób starszych były obecne także na innych portalach. Przecież, to kolejny etap życia, który czeka każdego z nas. Nic nie trwa wiecznie. Młodość przemija podobnie jak każda pora roku. 

            Wiele aspektów życia dotyczących starości, to tematy drażliwe, trudne, dołujące, cóż takie jest życie. Jednak, to tylko jedna strona tego etapu życia. Starość, to nie tylko zmarszczki na twarzy i duszy. Starsze osoby podobnie jak i młodsze pokolenie ma swoje potrzeby, plany i marzenia. Czas starości, to nie tylko choroba, nieporadność, alzheimer i demencja. Osoby w tej tak zwanej jesieni życia przeżywają także zauroczenia, zachwyty, mają swoje sukcesy, porażki i rozczarowania. Również podróżują, bawią się i się zakochują.

           Właśnie dlatego, blog który zaczęłam prowadzić będzie traktować przede wszystkim o tym etapie życia, który dla wielu, niestety  jest postrzegany tylko przez aspekt  choroby, niedołężności .

Każdy z nas ma swojej rodzinie starsze osoby. Jestem ciekawa jak są przez wielu z nas odbierani? Jaki z nimi mamy kontakt i co o nich i o ich życiu wiemy ?