Chełm położony na wschodnim krańcu Polski – 50 kilometrów od granicy z Białorusią i 25 kilometrów od granicy z Ukrainą, wyróżnia się na tle innych bogatą i różnorodną kulturą oraz historią, którą budowali Polacy, Rusini i Żydzi. Centrum miasta, to podłużny rynek, który otaczają XIX i XX wieczne domy.

           Nad miastem góruje Bazylika, która znajduje się na Górze Zamkowej. Jednak najciekawszą atrakcja tego miasta jest Zabytkowa Kopalnia Kredy.
Miasto leży na kredowej i dość dziurawej skale dlatego najwyższy budynek miasta to 8-piętrowy szpital.
Dla turystów udostępniona jest trasa położona pod centrum starego miasta, mająca około 2 kilometry. Cały podziemny labirynt kopalnianych korytarzy ma kilkadziesiąt km.
Zwiedzanie odbywa się tylko z przewodnikiem. Schodzimy 12 metrów pod ziemię i ponad godzinę wędrujemy po kredowych korytarzach.

Niestety nie ma tutaj ani placu kamperowego ani kempingu, jednak jak przystoi na kamperowicza znajdujemy miejsce,  gdzie możemy przystanąć i przenocować.